Opole
Miasto z sercem
 

Szkoła żeńska sióstr de Notre Dame


Gmach szkoły znajdował się naprzeciwko obecnej siedziby Muzeum Śląska Opolskiego. W Opolu siostry de Notre Dame pojawiły się w 1857 r. Zakonnice zamieszkały w szpitalu św. Aleksego przy ulicy Katedralnej i rozpoczęły nauczanie dziewcząt. W 1867r. zakupiły budynek,
w którym prowadziły szkołę z pięcioma klasami dla dziewcząt. Naukę pobierało w niej 151 uczennic. Jednak okres Kulturkampfu sprawił,
że siostry de Notre Dame opuściły Opole i dopiero po odejściu od polityki Bismarcka, w 1888 roku, wróciły do naszego miasta. Mocno przyczynił się do tego ks. Kaspar Wrzodek, ówczesny proboszcz parafii św. Krzyża. To właśnie po tym powrocie, pod koniec XIX wieku, powstał budynek zakonu, który do tej pory znajduje się przy Małym Rynku oraz gmach szkoły, którego niestety już nie ma. Należy  zaznaczyć, że wyzwanie, które podjęły siostry de Notre Dame, było ogromne. Nie tylko prowadziły one ochronkę i przedszkole, ale również
żeńskie liceum, średnią szkołę handlową oraz kursy gospodarstwa domowego. Przy budynku szkoły był też internat dla dziewcząt spoza
Opola. Nauka odbywała się tam aż do 1945 roku, do czasu, kiedy Niemcy ewakuowali mieszkańców przed nadejściem armii radzieckiej. Wtedy to gmach szkolny został zniszczony, podobnie jak większość domów na starym mieście, a jego ruina straszyła do lat 60. XX w. Dziś w tym miejscu mamy niewielki skwer. Z wojennej pożogi zachowała się tylko wspomniana część klasztorna przy Małym Rynku, a także sala gimnastyczna przy dzisiejszym gmachu Uniwersytetu Opolskiego. To właśnie w tej sali dziewczęta uczęszczające do szkoły sióstr de Notre Dame miały zajęcia z wychowania fizycznego. Po wojnie budynek ten wynajmował też klub Gwardia, ale gdy go opuścił, sala przestała być użytkowana i obecnie nie służy niczemu, szpecąc ten coraz piękniejszy rejon miasta.

Źródło: gazeta.pl
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!